Το μηδέν στο τέλος των δεκαδικών

 

Πάτησε στα μηδενικά που είναι περιττά.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

0,302
4,7
4,06
0,407
1,4

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία