Στοίχιση δεκαδικών στην πρόσθεση και στην αφαίρεση
 

Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία