Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
1. Ένα ακόμα σ... 2. Ρώτα το νε... 3. Το σχολείο γιο... 4. Εμένα με νοιάζει

5. Ασφαλώς... κυκ...

 6-11 

 12-16 

 

 

 

  α. Βροχοσταλίδες Α

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

  β. Βροχοσταλίδες Β

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

  γ. Χρησιμοποίησέ το ξανά και ξανά

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

  δ. Σκουπίδια στη θάλασσα

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

  Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία