Κλίση Ουσιαστικών - Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος (ο ανήφορος)

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπει ο τόνος.

ΚΑΝΟΝΑΣ: Τα ουσιαστικά όπως ο ανήφορος διατηρούν τον τόνο στην προπαραλήγουσα σε όλες τις πτώσεις.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 ο ανήφορος 
του ανφορου
τον ανφορο
οι ανφοροι
των ανφορων
τους ανφορους

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία