Παραγωγή - Σύνθεση
 

Δες τις δύο λέξεις και πάτησε σε ποιό φαινόμενο ανήκουν.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία