Κλίση προπαροξύτονων αρσενικών ουσιαστικών σε  -ος
( ο καλόγερος )

 

 

Πάτησε στην πορτοκαλί καρτέλα που αντιστοιχεί σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης   ώστε να φτιάξεις την κλίση.

 

 

               

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία