Απλές και σύνθετες προτάσεις
 

Δες την κάθε πρόταση και επέλεξε αν είναι απλή ή σύνθετη.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία