Κλίση Ουσιαστικών - Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος (ο άνεμος)

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπει ο τόνος.

ΚΑΝΟΝΑΣ: Τα ουσιαστικά όπως ο άνεμος κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα στη γενική του ενικού και στη γενική και αιτιατική του πληθυντικού αριθμού.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 ο άνεμος 
του ανμου
τον νεμο
οι νεμοι
των ανμων
τους ανμους

 

 

 

 12

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία