Προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

 

   

Πάτησε στα προπαροξύτονα  ουσιαστικά σε -ος.

 

 

 

 

 

Προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 12

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία