Αδύνατοι τύποι προσωπικών αντωνυμιών

 

 

Πάτησε στους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών.

ΚΑΝΟΝΑΣ. Τα άρθρα μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά
, ενώ οι αντωνυμίες μπαίνουν μπροστά ή μετά από τα ρήματα.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

έφερε τις φίλες.
Τους φίλους, διαλέγουμε.
Τη Μαρία βράβευσαν.
Φέρτε άμα θέλετε.
Δεν θυμήθηκαν.

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία