Η προπαραλήγουσα  (αρσενικών ουσιαστικών σε -ος)

 

 

Πάτησε στην προπαραλήγουσα (τρίτη συλλαβή από το τέλος) των αρσενικών ουσιαστικών.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 ο δήμαρχος 
ο δρομος
ο ροφος
ο λεμος
ο καφορος
ο χωμαδρομος

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία