Σύνθετες προτάσεις
 

Πάτησε στο τι έχουν παραπάνω από ένα οι σύνθετες προτάσεις.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία