Παράγωγα ρήματα από ουσιαστικά

 

Πάτησε στην πράσινη καρτέλα που αντιστοιχεί σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης .

 

 

            

 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία