Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
1. Ένα ακόμα σ... 2. Ρώτα το νε... 3. Το σχολείο γιο... 4. Εμένα με νοιάζει

5. Ασφαλώς... κυκ...

 6-11 

 12-16 

 

 

  α. Το νερό συστήνεται

 
 

 

 

 

 

  β. Το ποτάμι τρέχει να συν...

 
 

 

 

 

  γ. Το νερό στη θρησκεία, στους μ...

 
 

 

 

 

 

  δ. Ο Νερουλάς

 
 

 

 

 

  ε. Το νερό ταξιδεύει

 
 
 

 

 

 

 

  Επανάληψη

 

 

 

 

 

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία