Περίμετρος - Ισοπεριμετρικά σχήματα

 

Αν η πλευρά του κάθε τετραγωνιδιού από τα οποία φτιάχτηκαν τα παρακάτω σχήματα είναι 1 εκ. γράψε την περίμετρο κάθε σχήματος.
Στο τέλος γράψε τα δύο γράμματα των σχημάτων που είναι ισοπεριμετρικά.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

Α  

εκ.
Β

 

εκ.
Γ

 

εκ.
Δ  

εκ.

Ισοπεριμετρικά

                                                                                     
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία