Τα τρίγωνα ως προς τις πλευρές και τις γωνίες τους

 

   

Πάτησε στην κατηγορία που ανήκει το τρίγωνο ως προς τις πλευρές και τις γωνίες του.

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία