Συμμετρία
 

Πάτησε στο συμμετρικό του έχρωμου τετραγώνου που εμφανίζεται κάθε φορά.

Άξονας συμμετρίας είναι η μπλε γραμμή.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία