Οξυγώνια τρίγωνα

 

   

Πάτησε στις εικόνες που σου ζητείται.

 

 

 

 

 

Πάτησε όπου βλέπεις οξυγώνιο τρίγωνο

( Όλες του οι γωνίες είναι οξείες ).

 

 

 
 
 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία