Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
1. Ο φίλος μας το ... 2. Η ζωή στην π... 3. 28η Οκτ 4.Τα ζώα που...

5. 17η Νοέμ

6. Οι φίλοι μας, ...

7-12

13-17

 

  α. Ο φίλος μας το δάσος

 
 

 

 

 

  β. Η φίλη μας η θάλασσα

 
 

 

 

 

  γ. Ο φίλος μας ο άνεμος

 
 

 

 

 

    Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

 

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία