Χρονικά Επιρρήματα

 

Παρακάτω βλέπεις διάφορα επιρρήματα. Πάτησε με το ποντίκι πάνω στα Χρονικά (πότε;).

, κάπως, όπως,  πέρα, , πουθενά,
,  αλλιώς,  ελάχιστα,  ,
δεξιά,  μαζί,  ,  πάνω
 

 

 

 

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία