Χρονικά Επιρρήματα - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

τρα, σμερα, αύριο, πέρσ, απόψε, νωρίς, άοτε, κάποτε, ύστερα, έπτα, αμέσως, συχνά, κιόλας, τακτικά, επιτέους,       

 

 

 

 

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία