Χρονικά επιρρήματα και εκφράσεις

 

Πάτησε πάνω στα Χρονικά επιρρήματα και εκφράσεις που βλέπεις.

θα πηγαίνω με τα πόδια στο δάσος.

τα ζώα του δάσους δεν κινδύνευαν.

Ο σκίουρος εμφανιζόταν .

δεν θα πηγαίνω .

Οι συμμαθητές μου ήρθαν .

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία