Θάλασσα - ορθογραφία, λεξιλόγιο

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λείπει τόνος.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

ρπανση,  θαλαοπούλι,  καταστροφή,
πτρελοκηλίδα,  πλωτό,  κολογική,
δεξαμενόπλοιο,  ενώσς      

 

 

 

 

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία