Ο φίλος μας ο άνεμος - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λείπει τόνος.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

Κκλάδες, ανεμόμλοι,  κατγίδα,
νσιώτης,  μυλνάς,  αλέθω,
ιστιοφόρο,  αγαπητός,  φτερτή.

 

 

 

 

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία