Χρόνοι - Χρονική βαθμίδα  
 

Πάτησε στη σωστή χρονική βαθμίδα που ανήκει το ρήμα που βλέπεις.

 

  

 

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία