Ρήματα - καταλήξεις -τε, -ται

 

Συμπλήρωσε τα πλαίσια.
 

Γύρισε το πληκτρολόγιο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Για να βάλεις TONO σε ένα φωνήεν πάτησε πρώτα το πλήκτρο του τόνου  και ύστερα το φωνήεν.

 


(
Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).
     
 (εσείς)

Κινείστ στο αντίθετο ρεύμα.

 
 (αυτό) Το αυτοκίνητο μου κινείτ με βενζίνη.  
     
 (αυτή) Η θάλασσα ρυπαίνετ από τις πετρελαιοκηλίδες.  
 (εσείς)

Μη ρυπαίνετ τις ακτές με σκουπίδια.

 
     
(απρόσωπο) Φαίνετ πως η διαρροή θα σταματήσει.  
(απρόσωπο) Δε γίνετ να μολύνουμε το περιβάλλον.  
     

  
 

 

 

 

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία