Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
1. Ο φίλος μας το ... 2. Η ζωή στην π... 3. 28η Οκτ 4. Τα ζώα που ...

5. 17η Νοέμ

6. Οι φίλοι μας, ...

7-12

13-17

 

 

  α. Ιστορίες με ζώα

 
 

 

 

 

  β. Τα χαρακτηριστικά των ζώων

 
 

 

 

 

  γ. Τα ζώα της εξοχής

 

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία