Συνώνυμα της λέξης δάσος

 

Συνώνυμα ονομάζονται διαφορετικές λέξεις που έχουν την ίδια ή περίπου την ίδια σημασία.

Ποια είναι τα συνώνυμα της λέξης δάσος;

δασικός, , , δασώδης, , δασότοπος.  

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία