Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη

 

   

Πάτησε στις εικόνες με τη σειρά που πρέπει.

 

 

 

 

 

Πάτησε στις εικόνες με τη σειρά που γίνεται η πράξη.

 

 

 
 
 

 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία