Από την πρόσθεση στην αφαίρεση

 

   

Πάτησε με στις λέξεις με τη σειρά ώστε να φτιάξεις την αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης.

 

 

 

Πρόσθεση

 

Α περιοχή   Β περιοχή   Όλοι

15.000 μαθητές

+ 10.000 μαθητές = 25.000 μαθητές

 

 

 

 

Αφαίρεση

Η αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης

 

 

Όλοι - Α περιοχή = Β περιοχή
 
 

 

 

 12

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία