Πολλαπλασιασμός - Υπολογισμοί

 

Πάτησε στο σωστό αποτέλεσμα των πράξεων.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

300 + 300 + 300 =     800  120
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6  =   48   42  
13 + 13 + 13 + 13  =      58   63
130 + 130 + 130 + 130  =  580      630
15 + 15 + 15 + 15 + 15 =   60      70

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία