Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

 

Πληκτρολόγησε τους αριθμούς στα πλαίσια.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Πολλαπλασιασμός    

Δες το παράδειγμα και βάλε τους αριθμούς.

 
           

 

 
    46   34  

 

 
    Χ 35   Χ 23  

 

 
  5 Χ 46    Χ   

 

  + 30 Χ 46   Χ   

 

         

 

               
                                                    

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία