Ο τόνος στα η, που, πως

 

 

Πάτησε στα η, που και πως, που χρειάζεται να μπει τόνος.

Παίρνουν τόνο: η λέξη ή, όταν πρέπει να διαλέξουμε (ή το ένα ή το άλλο), και οι λέξεις πού και πώς, όταν ρωτάμε.
 

 

πας;
 Έμαθα πως ήρθες.
τα πέρασες;
Το μάθημα που έχεις ...
  ήσουν χτές;
Ήρθε η Μαρία και η Ελένη.
 Διάλεξε το ένα το άλλο.

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία