Αιτιολογικές προτάσεις

 

Πάτησε στην πρόταση που ταιριάζει σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης  .

 

 

              

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία