Αιτιολογικές προτάσεις

 

Πάτησε στην πρόταση που ταιριάζει σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης  .

 

 

              

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία