Ουδετερα ουσιαστικά σε -ο

 

 

Πάτησε που πρέπει να μπει ο στην κατάληξη.
 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ο γράφονται με όμικρον (ο).

 

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

το νερ
εγώ πηγαίνω
το δέντρ
το φυτ
εγώ περνώ
το σκουπιδιάρικ
εγώ καθαρίζω
το λάστιχ

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία