Το τελικό ν

 

 

Πάτησε στις λέξεις που πρέπει να φύγειτ το τελικό ν.

Οι λέξεις τον, στον, έναν, δεν, την, στην, αυτήν, μην
κρατούν το ν όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από
φωνήεν ή από τα κ, π, τ, ξ, ψ - μπ, ντ, γκ, τσ, τζ.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

σύστησε
την κράτησε
μην τρέχεις

λες
σκέφτεται
δεν αλλάζει
δασκάλα
στον γιαλό
την μπάλα μου
θεία μου

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία