Ουδετερα ουσιαστικά σε -ι

 

 

Πάτησε που πρέπει να μπει στην κατάληξη.
 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε γράφονται με γιώτα (ι). Εξαίρεση αποτελούν τα δάκρυ, βράδυ, οξύ

 

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

το σκουπίδ
η ρύπανση
το χαρτ
το σκυλ
η φύση
το χαρτόν
Η γη
το πουλ

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία