Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι

 

 

Πάτησε που πρέπει να μπει στην κατάληξη.
 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε γράφονται με γιώτα (ι). Εξαίρεση αποτελούν τα δάκρυ, βράδυ, οξύ, δόρυ, στάχυ.

 

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

το σκουπίδ
η ρύπανση
το χαρτ
το σκυλ
η φύση
το χαρτόν
Η γη
το πουλ

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία