Σύγκριση κλασμάτων
 

Πρόσεξε και τις μονάδες α και β και απάντησε στις ερωτήσεις εκτιμώντας.

ΘΥΜΗΣΟΥ!!! Αν δεν είναι ίσες χωρισμένες οι μονάδες δεν έχουμε κλάσματα.

 

 

              

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία