Διαίρεση κλασμάτων

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Από κλάσμα σε δεκαδικό    

Παρατήρησε το παράδειγμα και υπολόγισε τις διαιρέσεις.

 
  1

:

3

=

1 4 = 4    
  5 4 5 3 15    
                       
  5

:

6

=

5 =    
4 3 4    
                       
2

:

9

=

2 =    
7 8 7    
                                                    

© 2010-15    |  Επικοινωνία