Δεκαδικοί σε κλάσματα

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Δεκαδικοί και κλάσματα    

Γράψε τα κλάσματα που αντιστοιχούν στους δεκαδικούς.

    0,3

=

 
     
           
    0,45

=

 
 

           
  0,102

=

 

                                                    

 

 12

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία