Διαχείριση δεκαδικών

 

Γράψε τους αριθμούς ώστε να είναι σωστές οι πράξεις.

 


(
Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )
 

3,25 -1 =

 
  1,125 + 0,30 =  
  1 + 0,2 =  
  1,3 + 0,03 =  
0,25 +     = 0,50  

  

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία