Ορθογραφία - Νερό

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

βρχή,  χωράφια,
θάλασσα,  κεανός,  κολμπώ
γρασία,  εξατμίζομαι,
σύεφο, χαλάζι

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία