Συντομογραφίες
 

Πάτησε στη σωστή ερμηνεία της συντομογραφίας.

 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία