Συνδετικά ρήματα

 

Πάτησε στα ρήματα που είναι συνδετικά (προσδιορίζουν μια ιδιότητα του υποκειμένου).

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

παίζω,  ,  κοιμάμαι,
,  φτιάχνω,  ,  μαζεύω,
ξεχνάω,  ,  προσέχω

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία