Ορθογραφία - Ύδρευση

 
 

Πάτησε όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

υδραγγείο,  σλήνας,
τεχνητή,  εξάτμιση,  δίκτο,
εμφιαλμένο,  πλύσιμο
πληύρα, ράκι

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία