Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και κατηγορoύμενο 
 

Δες την υπογραμμισμένη λέξη και πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία