Κλίση ουσιαστικών - Ισοσύλλαβα σε -ας

 

 

Πάτησε στην πράσινη λέξη που αντιστοιχεί στο πλαίσιο που είναι το χέρι-δείκτης .

 
 

   

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία