Το νερό συστήνεται - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

βρση,   ωκεανός,  συστνομαι,

φώκια,   ωφέλιμα,   ολμερίς,

χωράφια,   χαλάζ,   πογειο

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία