Μονάδες μήκους

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

( Προσοχή !!! όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

      1εκ. =

10

χιλ.

 
      3 εκ. =

χιλ.

 
      6 εκ.

=

χιλ.

 
      7 εκ.

=

χιλ.  
  4 εκ.

=

χιλ.
  5 εκ.

=

χιλ.
                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία