Αφαιρέσεις διψήφιων

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
Θυμήσου να βάλεις τα κρατούμενα.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

             

   
    6 5    

8

2

   
  2 3

3 4    
   

 

 

 

 
   

 

 

 

   
                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία